Næringsarealer i kommunen:

Mongstad
Mongstadkrysset Næringsområde
ØksnesmarkaAustrheim kommune Kommunenummer: 1264
Folketall: 2824
Areal: 57.46 km2


Mer info