Næringsarealer i kommunen:

Rongsvågen
Kremmerholmen
Moldøyosen
SekkjedalstjørnaFedje kommune Kommunenummer: 1265
Folketall: 566
Areal: 9.26 km2


Mer info