Næringsarealer i kommunen:

Venjaneset
Strandvik
Heiane, Eikelandsosen
Nore Fusa industriområde
Holmefjord industriområde
Russevika næringsområdeFusa kommune Kommunenummer: 1241
Folketall: 3815
Areal: 378.36 km2


Mer info