Næringsarealer i kommunen:

Sløvågen
SkipavikaGulen kommune Kommunenummer: 1411
Folketall: 2304
Areal: 597.16 km2


Mer info