Næringsarealer i kommunen:

Knarvik

Arealtype: Kontor, Sentrumsfunksjoner, Lager og industri,
Totalt areal: 730 da

Mongstad

Arealtype: Allsidig næringsområde,
Totalt areal: 7100 da

Kjevikdalen

Arealtype: Allsidig næringsområde,
Totalt areal: 349 da

Sauvågen

Arealtype: Allsidig næringsområde,
Totalt areal: 107 da

Nordhordland Næringspark

Arealtype: Allsidig næringsområde,
Totalt areal: 142 da

Åse

Arealtype: Allsidig næringsområde,
Totalt areal: 135 da


Lindås kommune Kommunenummer: 1263
Folketall: 14751
Areal: 475.93 km2


For mer info