Næringsarealer i kommunen:

Knarvik
Mongstad
Kjevikdalen
Sauvågen
Nordhordland Næringspark
Åse
Galtaråsen, Isdalstø i Lindås kommune
Fammestad Næringsbygg as
Hauglandbygget Knarvik senterLindås kommune Kommunenummer: 1263
Folketall: 14751
Areal: 475.93 km2


Mer info