Næringsarealer i kommunen:
Masfjorden kommune Kommunenummer: 1266
Folketall: 1691
Areal: 556.49 km2


Mer info