Næringsarealer i kommunen:

Flatøy
Moldekleiv næringsområde
Flatøy Næringsområde
Mjåtveit Næringspark
HjertåsMeland kommune Kommunenummer: 1256
Folketall: 7279
Areal: 92.59 km2


Mer info