Næringsarealer i kommunen:

Sture
Kollsnes
Ljøsnesbukta/Naturgassparken
Toftøy NæringsparkØygarden kommune Kommunenummer: 1259
Folketall: 4520
Areal: 66.55 km2


Mer info