Næringsarealer i kommunen:

Endelausmarka
Kolskogen
Flåten
Gudridflaten
Elvebakken
Kloppamyra/ Ådnadalen
Ådnamarka
Heggland
Lyssand
Korsamyra
Askvik
Søfteland
Strøno
OsøyroOs kommune Kommunenummer: 1243
Folketall: 18014
Areal: 139.81 km2


Mer info