Næringsarealer i kommunen:

Mjeldalen næringsområde
Espevoll næringsområde
Gloppemyra
Kårvik næringsområde
Hauge næringsområde
Oddalsmyra næringsområde
Valestrandsfossen
Lonevåg sentrum
Flatevad og Rymledalen
Hosanger sentrum
Saltverket
Stranda
Fotlandsvåg
Raudeberget
BruvikOsterøy kommune Kommunenummer: 1253
Folketall: 7627
Areal: 255.15 km2


Mer info

Lars Mjøs
Industrikonsulent, Osterøy
5282 Lonevåg
Telefon: 5619 2270
Mobil: 416 28 531