Næringsarealer i kommunen:

Olsvollstranda
Solendmyra
Manger sentrum
Mangerøy
Bøvågen
Vetås
Storsandvik næringsområdeRadøy kommune Kommunenummer: 1260
Folketall: 5004
Areal: 111.85 km2


Mer info