Næringsarealer i kommunen:

Rolvsvåg IndustriområdeSamnanger kommune Kommunenummer: 1242
Folketall: 2440
Areal: 269.14 km2


Mer info