Næringsarealer i kommunen:

Dalland
NedrevågeTysnes kommune Kommunenummer: 1223
Folketall: 2722
Areal: 255.17 km2

Hjemmeside