Næringsarealer i kommunen:

Vaksdal senter
Dale fabrikker
Vaksdal Brygge
Dalegarden sør
Stanghelle kai
Stanghelle sentrumVaksdal kommune Kommunenummer: 1251
Folketall: 4125
Areal: 715.63 km2


Mer info