Næringsarealer i kommunen:

IstadVoss kommune Kommunenummer: 1235
Folketall: 14097
Areal: 1805.66 km2

Hjemmeside