Næringsarealer i kommunen:

BraskereidfossVåler kommune Kommunenummer: 426
Folketall: 3760
Areal: 705.26 km2

Hjemmeside