Næringsarealer i kommunen:

Stemmen næringsområde i Drangedal, Grenland
Kåsa-Øverland industriområde i Drangedal, Grenland
Drangedal sentrum, GrenlandDrangedal kommune Kommunenummer: 817
Folketall: 4111
Areal: 1062.78 km2

Hjemmeside

Mer info

tore-halvorsen_size-medium

Tore Halvorsen

Næringsutvikler, Vekst i Grenland IKS

Kommunekontakt Drangedal

Mob.nr. 98412859

E-post tore.halvorsen@vig.no

http://www.drangedal.kommune.no