Næringsarealer i kommunen:

Stilnestangen nord i Kragerø, Grenland
Kragerø Næringspark, Fikkjebakke, Grenland
Sannidal stasjon, Kragerø, Grenland
Kragerø sentrum, GrenlandKragerø kommune Kommunenummer: 815
Folketall: 10636
Areal: 305.38 km2

Hjemmeside

Mer info

geir-lia_size-medium

Geir Lia

Næringsutvikler, Vekst i Grenland IKS

Kommunekontakt Kragerø

Mob.nr. 99366166

E-post geir@vig.no

image001

http://www.kragero.kommune.no