Næringsarealer i kommunen:

EidfjordEidfjord kommune Kommunenummer: 1232
Folketall: 950
Areal: 1491.74 km2

Hjemmeside