Næringsarealer i kommunen:
Granvin kommune Kommunenummer: 1234
Folketall: 921
Areal: 212.59 km2

Hjemmeside