Næringsarealer i kommunen:

Torsnes næringseigedom
JondalJondal kommune Kommunenummer: 1227
Folketall: 1100
Areal: 209.94 km2

Hjemmeside