Næringsarealer i kommunen:

Sandvenhagen - Norheimsund
Strandebarm - BakkamarkaKvam kommune Kommunenummer: 1238
Folketall: 8539
Areal: 616.58 km2

Hjemmeside