Næringsarealer i kommunen:

Odda Sentrum
Tyssedal
Odda Næringspark - Eitrheim
Skare IndustriområdeOdda kommune Kommunenummer: 1228
Folketall: 6952
Areal: 1615.92 km2

Hjemmeside