Næringsarealer i kommunen:
Ulvik kommune Kommunenummer: 1233
Folketall: 1107
Areal: 720.72 km2

Hjemmeside