Næringsarealer i kommunen:
Etne kommune Kommunenummer: 1211
Folketall: 4057
Areal: 735 km2

Hjemmeside