Næringsarealer i kommunen:

Raglamyr næringsområde
Kvala næringspark
Sakkestad næringsområde
Årabrot næringsfelt
Killingøy
Haugesund Sentrum
Haugesund Sentrum - Risøy
Haugesund Sentrum - Sør
Haugesund Sentrum - Øst
Haugesund Sentrum - HasseløyHaugesund kommune Kommunenummer: 1106
Folketall: 128830
Areal: 71.44 km2

Hjemmeside