Næringsarealer i kommunen:

Skjoldastraumen
Haugaland næringspark
Aksdal næringspark
Frakkagjerd næringsområde
Odland NæringsområdeTysvær kommune Kommunenummer: 1146
Folketall: 10450
Areal: 425.34 km2

Hjemmeside

Mer info

Haugaland Vekst v/Annette Sæther,

tlf. 91541774

e-post: saether@h-vekst.no

http://www.tysver.kommune.no/