Næringsarealer i kommunen:
Utsira kommune Kommunenummer: 1151
Folketall: 210
Areal: 6.29 km2


Mer info