Næringsarealer i kommunen:
Vindafjord kommune Kommunenummer: 1160
Folketall: 8747
Areal: 620 km2

Hjemmeside