Næringsarealer i kommunen:

Farsund sentrum
Røssevika næringsområde
Lundevågen
Lista fly og næringsparkFarsund kommune Kommunenummer: 1003
Folketall: 9482
Areal: 262.45 km2

Hjemmeside