Næringsarealer i kommunen:

Launes Næringshavn - Hidra
Flekkefjord handel og næringspark
SiraFlekkefjord kommune Kommunenummer: 1004
Folketall: 9017
Areal: 543.23 km2

Hjemmeside