Næringsarealer i kommunen:

Eiken NæringsparkHægebostad kommune Kommunenummer: 1034
Folketall: 1700
Areal: 461.53 km2


Mer info