Næringsarealer i kommunen:

Lister Næringspark
Øye Næringsområde
Feda BryggeKvinesdal kommune Kommunenummer: 1037
Folketall: 5882
Areal: 962.85 km2

Hjemmeside