Næringsarealer i kommunen:

Kvavik industriområde
Handeland
Hausvik
Handelsparken Lyngdal
Skrumoen
Herdalen
Agnefest Havn / RosfjordLyngdal kommune Kommunenummer: 1032
Folketall: 8089
Areal: 390.84 km2

Hjemmeside