Næringsarealer i kommunen:

Fintlandsmonan
Svartevatn /GPkryssetSirdal kommune Kommunenummer: 1046
Folketall: 1831
Areal: 1554.57 km2


Mer info