Næringsarealer i kommunen:

Åmli Næringspark (Jordøya)
Engenes næringsområdeÅmli kommune Kommunenummer: 929
Folketall: 1847
Areal: 1130.61 km2

Hjemmeside

Mer info

Tarje Retterholt, næringsrådgiver

Tlf: 37 18 52 61

E-post: Tarjei.retterholt@amli.kommune.no

http://www.amli.kommune.no