Næringsarealer i kommunen:

Agderparken Nord
Heftingsdalen næringsområde
Sørlandet kunnskapshavn
Arendal havn
Longum Næringspark AS/ Arendal kunnskapsparkArendal kommune Kommunenummer: 906
Folketall: 44313
Areal: 270 km2

Hjemmeside

Mer info

Næringssjef Kåre Andersen

Tlf: 902 38 77

e-post: kare.andersen@Arendal.kommune.no

http://www.arendal.kommune.no