Næringsarealer i kommunen:

Arendal Lufthavn Avd. Gullknapp
Blakstadheia IndustriområdeFroland kommune Kommunenummer: 919
Folketall: 5713
Areal: 644.55 km2

Hjemmeside

Mer info

Ole Tom Tjuslia, næringsmedarbeider

Tlf: 928 24 882

e-post: ole.tom.tjuslia@froland.kommune.no

http://www.froland.kommune.no