Næringsarealer i kommunen:

Brokelandsheia
Knipeheia
RenstølkryssetGjerstad kommune Kommunenummer: 911
Folketall: 2473
Areal: 322.14 km2

Hjemmeside

Mer info

Ole Andreas Sandberg, Næringssjef

Tlf: 957 56 199

E-post: ole.andreas.Sandberg@Gjerstad.kommune.no

http://www.gjerstad.kommune.no