Næringsarealer i kommunen:

Omre
Østerhus
Campus GrimstadGrimstad kommune Kommunenummer: 904
Folketall: 22550
Areal: 303.52 km2

Hjemmeside

Mer info

Bodil Slettebø, Næringssjef

Tlf: 997 96 360

E-post: bodil.slettebo@grimstad.kommune.no

http://www.grimstad.kommune.no