Næringsarealer i kommunen:

Hestemyr
Risør Næringspark
Risør sentrumRisør kommune Kommunenummer: 901
Folketall: 6920
Areal: 193.01 km2

Hjemmeside

Mer info

Kamilla Solheim, Næringssjef

Tlf: 986 60 483

e-post: kamilla.solheim@risor.kommune.no

http://www.risor.kommune.no