Næringsarealer i kommunen:

Grendstøl
Tvedestrand sentrum
Slotta, Tvedestrand Næringsområde ASTvedestrand kommune Kommunenummer: 914
Folketall: 6014
Areal: 217.95 km2

Hjemmeside

Mer info

Næringssjef Anne Torunn Hvideberg. E-post: anne.torunn.hvideberg@Tvedestrand.kommune.no. Tlf: 90 98 70 98

http://www.tvedestrand.kommune.no