Næringsarealer i kommunen:

Engene
Fidalen
Myra sentrum
MyrvangVegårshei kommune Kommunenummer: 912
Folketall: 2036
Areal: 355.66 km2

Hjemmeside

Mer info

Liv Strand, næringsmedarbeider

Tlf: 482 58 695

E-post: liv.strand@vegarshei.kommune.no

http://www.vegarshei.kommune.no