Næringsarealer i kommunen:
Finnøy kommune Kommunenummer: 1141
Folketall: 3058
Areal: 104.37 km2


Mer info