Næringsarealer i kommunen:

SkurveGjesdal kommune Kommunenummer: 1122
Folketall: 11317
Areal: 617.53 km2

Hjemmeside

Mer info

André Andreassen

+47 959 35 246
andre.andreassen@gjesdal.kommune.no 

http://www.gjesdal.kommune.no