Næringsarealer i kommunen:
Kvitsøy kommune Kommunenummer: 1144
Folketall: 531
Areal: 6.17 km2


Mer info