Næringsarealer i kommunen:

Mekjarvik
Harestadvika
Dusavika næringsområdeRandaberg kommune Kommunenummer: 1127
Folketall: 10416
Areal: 24.71 km2

Hjemmeside

Mer info

Anne-Kristin Gangenes
Næringssjef

e-post

+47 990 99 353

http://www.randaberg.kommune.no