Næringsarealer i kommunen:

Svartevatn /GPkrysset
FintlandsmonanSirdal kommune Kommunenummer: 1046
Folketall: 1831
Areal: 1554.57 km2


Mer info