Næringsarealer i kommunen:

Nordmarka
Jørpeland sentrum
TauStrand kommune Kommunenummer: 1130
Folketall: 12139
Areal: 218.17 km2

Hjemmeside

Mer info

Tor Arne Johnsen

+47 977 40 339
tor.arne.johnsen@strand.kommune.no 

http://www.strand.kommune.no