Toftøy Næringspark

Næringsparken består av de to eiendommene Knappevegen 2 og 4.De to eiendommene er til sammen på ca 9mål. Det er opparbeidet ca 40 meter kai, og tilrettelagt for ca 90 meter kai i tillegg. Eiendommene består i tillegg til bygningene i all hovedsak av et asfaltert område med god adkomst og infrastruktur. Næringsparken ligger strategisk plassert langs hovedveien mellom Bergen (ca 30min) og Ågotnes (ca 7min) sørover og Kollsnes (ca 15min) nordover.

På Knappevegen 2 står det oppført et kombinasjonsbygg med et areal på ca 1.500kvm. Bygget er fra 1986, men tekniske installasjoner har vært oppgradert og bygget er blant annet godt egnet til kontor- og undervisningsformål. Bygget inneholder pr. i dag to lokaler for lettere verkstedsdrift (Med traverskrane og truck) samt arealer velegnet for kontorer, undervisning eller produksjon. I tillegg er det oppført et frittstående bygg på kaien på ca 60kvm.Knappevegen 4 er bebygd med et kombinasjonsbygg på ca 520 kvm fra ca 1985. Bygget er rehabilitert innvendig, og inneholder lager/verkstedsarealer, teknisk lager og verksted, tørkerom, prosjektkontor, garderober, kjøkken med spiseplass samt kontordel med 3 kontorer, møterom og arkiv.

Deler av arealene er utleid pr. i dag, men det pågår en prosess med å lage en helhetlig plan for området. Den totale bygningsmassen vil også bli vurdert. Næringsområdet er på ca 9 mål, og det er gode muligheter for økt utnyttelse av arealene.

Utvikler er interessert i å komme i kontakt med interessenter som ønsker å leie større eller mindre deler av fasilitetene.Interessenter bes kontakte: Jan Harald Bakke - mob. 992 15 666 / bakke@seadive.no

For salg eller utleie:

Tomt til salgs Byggning
til leie
Byggning
til salgs
image

Savner du noen? Gi oss beskjed

Kontakt
Tagger


Nyttig informasjon

Mer info


Avstander

Avstander i kart

Kontakt:

Arealguiden er utviklet og driftes av Greater Stavanger, som den regionale næringsutviklerorganisasjonen i Stavangerregionen. Dersom du har spørsmål vedr løsningen som sådann er det best å kontakte:

Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Kontaktpersoner i regionene:

Bergensregionen
Vidar Totland
E-post: vidar[at]investinbergen.no
Tel: +47 959 12 970

Haugalandet
Inger Kallevik Haavik
E-post: haavik[at]h-vekst.no
Tel: +47 404 05 091

Hardanger
Trude L. Rinaldo
E-post: trude.rinaldo[athardangerraadet.no
Tel: +47 489 54 550

Østre Agder
Siri Asdal
E-post: siri.asdal[at]arendal.kommune.no
Tel: +47 995 10 141

Listerregionen
Renathe W. Oma
E-post: renathe[at]listernyskaping.no
Tel: +47 950 15 365

Stavangereregionen
Ola Saua Førland
E-post: ola[at]greaterstavanger.com
Tel: +47 472 32 318

Grenland
Petter Ellefsen
E-post: pe[at]vig.no
Tel: +47 913 03 005

Elverumsregionen
TBN
E-post: e-post
Tel: +47

Vestfold
Anja Vatne
E-post: e-post
Tel: +47